ENROTEX

  • Đặc trị thương hàn, tiêu chảy, phân xanh, phân trắng, phân vàng nhớt, hô hấp
Chi tiết sản phẩm

Thành phần

Eroflocacin: 25%,

TD ( Dexa, Atropin…) vđ: 1Lit

Liều lượng

Gà, vịt, ngan, cút: 1ml/10-15kg TT

Heo: 1ml/20-30kg TT

Liều phòng bằng 1/2 liều điều trị

-->
Công ty CP Dược Công nghệ cao Kota Interfarm được thành lập vào ngày 05/10/2017 hoạt động kinh doanh chính trong các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản, chế phẩm sinh học… gồm chính… Xem thêm