Home

Hướng dẫn kỹ thuật

Phân lập thành công vi khuẩn Avibacterium paragallinarum gây bệnh sổ mũi truyền nhiễm (Infectious Coryza-IC) trên gà

Sổ mũi truyền nhiễm trên gà (Infectious coryza-IC) là một bệnh truyền nhiễm đường hô hấp trên của gà do vi khuẩn Avibacterium paragallinarum gây nên. Bệnhthường đồng nhiễm với một số bệnh khác như Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), cúm gia cầm (H9N2), Mycoplasma gallisepticum gây khó khăn trong công tác chẩn đoán lâm sàng cũng như phòng thí nghiệm. Năm 2019, nhóm nghiên cứu của khoa Thú y với sự hỗ trợ Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phân lập thành công vi khuẩn và xác định một số đặc tính sinh học cho thấy:

(1)gà các lứa tuổi khác nhau, tiêm phòng hay không tiêm phòng văc xin phòng bệnh đều có nguy cơ mắc;

(2) Avibacterium paragallinarum là vi khuẩn Gram âm, sinh trưởng và phát triển bình thường trên môi trường thạch máu (có hay không có bổ sung
đường cấy S. aureus và không phụ thuộc vào yếu tố NAD);

(3) đặc tính sinh hóa của vi khuẩn: phản ứng Indol, catalase, oxidase, urease âm tính; vi khuẩn có khả năng lên men đường lactose, mannitol, maltose, sorbitol và chúng không có khả năng di động;

(4) Các chủng vi khuẩn Av. paragallinarum trong nghiên cứu này mẫn
cảm cao với kháng sinh amoxicillin và ampicillin (100%), 100% các chủng vi
khuẩn phân lập được đề kháng với kháng sinh erythromycin, gentamycin,
tetracyclin, kanamycin và enrofloxacin. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học xây dựng phác đồ điều trị hiệu quả trên đàn gà, đồng thời là tiền đề nghiên cứu xác định các type vi khuẩn đang lưu hành tại Việt Nam.

Hình thái vi khuẩn trên môi trường thạch máu
Khả năng mẫn cảm của vi khuẩn với kháng sinh

Thông tin liên lạc: Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam