CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi luôn đảm bảo mọi kế hoạch kinh doanh phải dựa trên hiệu quả lâu dài, có kết quả tốt, trong vòng kiểm soát và không đi ngược lại lợi ích của cộng đồng.

Tất cả dịch vụ và sản phẩm đến tay khách hàng đều phải đạt được chất lượng tốt.

  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe vật nuôi để cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.
  • Đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
  • Đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phát huy khả năng nghiên cứu, sáng tạo, tính chuyên nghiệp của nhân viên.
  • Duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng nhằm phù hợp với các yêu cầu của GMP, GLP, GSP, ISO 9001…