Home

Giới thiệu

Giới thiệu

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi luôn đảm bảo mọi kế hoạch kinh doanh phải dựa trên hiệu quả lâu dài, có…

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Là công ty sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP với 8 phân xưởng chính hoạt động theo một…

Giới thiệu

Công ty CP Dược Công nghệ cao Kota Interfarm được thành lập vào ngày 05/10/2017 hoạt động kinh…